Har SKAT ændret dit sømandsfradrag for indkomstårene 2012 og 2013?

SKAT har ændret årsopgørelser for indkomstårene 2012 og 2013, hvor sømandsfradraget ændres. Sømandsfradraget er ikke et individuelt personligt fradrag, hvorfor du som udgangspunkt ikke vil modtage kompensation pga. ændringen. Du vil derfor ikke modtage en ny Endelig Afregning fra Udligningskontoret.

SKATs agterskrivelse ser typisk således ud:

 

 

Udskriv

Kategoriseret: Generel orientering