Håndværkerfradrag (BoligJobordningen)

Det såkaldte håndværkerfradrag blev genindført sidste år, og pt. gælder ordningen indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

Fradraget hører under ligningsmæssige fradrag og dækker over udgifter til arbejdsløn inkl. moms – men ikke udgifter til materialer – dels til hjælp i hjemmet (vinduespusning, børnepasning, rengøring, havearbejde mv.) og dels til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse, herunder også fritidsboliger i udlandet.

2015: Det maksimale fradrag udgør 15.000 kr. pr. person.

2016 og 2017: Det maksimale fradrag udgør 18.000 kr. pr. person, men deles i to; serviceydelser 6.000 kr. og håndværkerydelser 12.000 kr.

På SKATs hjemmeside findes listen med de former for hjælp/arbejder, der berettiger til fradrag, samt betingelser mm.

 

 

Udskriv

Kategoriseret: Generel orientering