Generel orientering

OBS: DIS og pension

Som søfarende under DIS får du skattemæssig fordel ved at indbetale til en privat fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver. Dette gælder også hvis du kun sejler…

Læs mere

Nyansat under DIS?

Hvis du får ansættelse under DIS, er DIS-indkomsten iht. lovgivningen fritaget for beskatning. DIS-indkomsten skal stadig medgå på SKATs forskuds- og årsopgørelse, og i selve skatteberegningen sker…

Læs mere

12