Hvad benyttes antal DIS-dage til?

by admin | 26. oktober 2012 19:18

Ifølge SKATs vejledning skal rederierne opgive antallet af DIS-dage som det antal dage, den søfarende har modtaget DIS-indkomst for, herunder også ferie- og afspadseringsdage.

Det bør derfor være det samme antal dage, der optræder på årsopgørelser fra SKAT og de Endelige Afregninger fra Udligningskontoret.

Antallet af DIS-dage benyttes af SKAT til at beregne fradraget for DIS-indkomst også kaldet sømandsfradraget.

Udligningskontoret benytter antallet af dage til at beregne om søfarende, der både optjener DIS-indkomst og anden indkomst, får den fulde fordel af skatteværdien af personfradraget.

I den overenskomstmæssige DIS-hyre er skatteværdien af personfradraget indregnet med en fast værdi pr. DIS-dag.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/hvad-benyttes-antal-dis-dage-til/