Hvad får jeg i kompensation, hvis jeg tegner en supplerende pensionsordning, d.v.s. indbetaler mere end den overenskomstmæssige indbetaling?

by admin | 26. oktober 2012 18:30

Ved supplerende pensionsordninger kan der vælges to former for indbetaling.

Den ene ordning er, at den søfarende selv indbetaler. Her skal den søfarende være opmærksom på, om pensionsindbetalingerne optræder på årsopgørelsen fra SKAT. Rubrik 21, 24 og 25 (personlig indkomst).

Den anden ordning er den rederiadministrerede, hvor rederiet tilbageholder og indbetaler det aftalte pensionsbidrag. Her vil rederiet fratrække indbetalinger i hyren og indbetale direkte til pensionsordningen. Når rederiet oplyser DIS-indkomsten til SKAT, skal de fratrække indbetalingerne til pensionsordninger i den DIS-indkomst der opgives, samtidig skal rederiet overfor Udligningskontoret oplyse, hvor meget de har indbetalt på den søfarendes vegne samt give oplysning om typen af pensionsordning. Her må den søfarende ikke fratrække pensionsindbetalingerne på selvangivelsen/årsopgørelsen. Pensionsindbetalingen vil fremgå af den Endelige Afregning.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/hvad-far-jeg-i-kompensation-hvis-jeg-tegner-en-supplerende-pensionsordning-d-v-s-indbetaler-mere-en-den-overenskomstmaessige-indbetaling/