Hvad sker der, hvis jeg indsender min begæring om kompensation for sent?

by admin | 24. oktober 2012 09:02

Når Udligningskontoret modtager din begæring beregnes, hvor meget du skal have i kompensation for hele året (1. januar til 31. december). Den samlede kompensation fordeles herefter ligeligt ud over de resterende måneder af året.

Eksempel:

Indsendes begæringen i starten af maj måned 2017, vil den årlige kompensation deles ud på de resterende 7 måneder af året.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/hvad-sker-der-hvis-jeg-indsender-min-begaering-om-kompensation-for-sent-altsa-efter-januar-maned/