FAQ: Hvordan beregnes kompensationen for ægtefællen?