Hvordan beregnes kompensationen for ægtefællen?

by admin | 26. oktober 2012 18:19

Ifølge skattelovgivningen sambeskattes ægtefæller, og det gælder f.eks. kapitalindkomst, uudnyttede personfradrag og underskud af personligt drevet virksomhed.

Ved beregning af a conto kompensation og Endelige Afregning tages der hensyn til ægtefællens indtægts- og fradragsforhold, men kun hvis ægtefællen har underskrevet begæringen om udstedelse af kompensation.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/hvordan-beregnes-kompensationen-for-aegtefaellen/