Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg får en anden indkomst ved siden af min DIS-indkomst, f. eks. fordi jeg går i land, eller jeg har arbejde i land i mine hjemmeperioder?

by admin | 26. oktober 2012 18:28

Hvis du får indkomst ved siden af DIS-indkomsten, kan vi anbefale, at du får dannet en ny forskudsopgørelse hos SKAT og derefter kontakter os evt. ved at maile den nye forskudsopgørelse til os i PDF-format.

Hovedreglen er nemlig, at fradrag først og fremmest vil blive brugt til at nedsætte skatten af indkomster ved siden af DIS-indkomsten.

Det betyder, at hvis man har udfyldt en begæring om kompensation og får udbetalt a conto kompensation sammen med lønnen, vil SKAT samtidig på din forskudsopgørelse benytte dine fradrag til at nedsætte skatten af indkomsten ved siden af DIS-indkomsten.

Da SKAT derved benytter dine fradrag, og du samtidig har fået udbetalt kompensation for de samme fradrag, har du i en periode udnyttet dine fradrag 2 gange, hvilket ikke er korrekt. Dette vil betyde, at du ved den Endelige Afregning af kompensation vil blive opkrævet den for meget udbetalte kompensation.

Det skal understreges, at dine fradrag hos SKAT altid vil påvirke skatteberegningen og have indflydelse på nedsættelse af den skat, du skal betale af din landindkomst og/eller ved udbetaling af kompensation.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/hvordan-skal-jeg-forholde-mig-nar-jeg-far-en-anden-indkomst-ved-siden-af-min-dis-indkomst-evt-fordi-jeg-gar-i-land-eller-jeg-har-arbejde-i-land-i-mine-hjemmeperioder/