Hvorfor kan jeg ikke få kompensation, når jeg bor i udlandet f.eks. i Sverige?

by admin | 24. oktober 2012 19:35

Kompensation kan kun beregnes og udbetales til søfarende, der er fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens § 1. Dog gælder der særregler for færinge på grund af en privat aftale.

Ifølge Øresundsaftalen bliver man, selvom man er bosiddende i Sverige og dermed ikke fuldt skattepligtig til Danmark, beskattet af sin DIS-indkomst, som om man var fuldt skattepligtig til Danmark, dog uden at være det. Grænsegængere er omfattet af kildeskattelovens § 5 A.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/hvorfor-kan-jeg-ikke-fa-kompensation-nar-jeg-bor-i-udlandet-eks-sverige/