Kan jeg få udbetalt kompensation, hvis jeg ikke har indsendt en begæring om kompensation for tidligere år?

by admin | 26. oktober 2012 18:29

Hvis du sender en begæring om udstedelse af kompensation til Udligningskontoret, giver du os lov til at hente din årsopgørelse hos SKAT for det aktuelle år plus de 3 seneste indkomstår. Begæringen for 2018 åbner derfor også op for indkomstårene 2015, 2016 og 2017, hvilket er i tråd med SKATs genoptagelsesregler.

Udgangspunktet er, at der kun kan indsendes begæringer for det indeværende indkomstår. I løbet af december måned åbnes der op for det kommende år på Min Side.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/kan-jeg-fa-udbetalt-kompensation-hvis-jeg-ikke-har-indsendt-en-begaering-om-kompensation-for-tidligere-ar/