Kan jeg få udbetalt kompensation, hvis jeg ikke har indsendt en begæring om kompensation for tidligere år?

by admin | 26. oktober 2012 18:29

Hvis du sender en begæring om udstedelse af kompensation til Udligningskontoret, giver du os lov til at hente din årsopgørelse hos SKAT for det aktuelle år plus de 3 seneste indkomstår. Begæringen for 2016 åbner derfor op for indkomstårene 2013, 2014 og 2015, hvilket harmonerer med SKATs genoptagelsesregler.

Udgangspunktet er, at der kun kan indsendes begæringer for det indeværende indkomstår, og der kun beregnes kompensation, hvis der er indsendt en begæring.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/kan-jeg-fa-udbetalt-kompensation-hvis-jeg-ikke-har-indsendt-en-begaering-om-kompensation-for-tidligere-ar/