Kan min ægtefælle og jeg fordele renteudgifter, som vi har lyst til?

by admin | 26. oktober 2012 18:21

Ifølge gældende skatteregler skal renteudgifter og renteindtægter påføres den ægtefælles årsopgørelse, som har retten til indtægten eller udgiften. Hvem der er berettiget til indtægter eller udgifter vil fremgå af lånedokumenter, depotopgørelser, skøder m.v.

Hvis begge ægtefæller har underskrevet på et lån, vil man som udgangspunkt gå ud fra, at renteudgiften skal deles ligeligt mellem ægtefællerne, hvis der ikke fremgår andet af lånedokumenterne.

Skatteværdien eller kompensationværdien vil være den samme, da det er uden betydning, hvor renteudgifterne er påført, fordi der sker sambeskatning.

 

Source URL: http://udligningskontoret.dk/faqs/kan-jeg-og-min-aegtefaelle-fordele-renteudgifter-som-vi-mener-er-passende/