Fradrag og kompensation for renter

by Udligningskontoret | 3. december 2015 16:12

Hos SKAT får du automatisk fradrag for:

Overfor SKAT skal du selv skrive disse renteudgifter på årsopgørelsen for at få fradrag og derved kompensation:

DIS og ægtefæller med fælles lån.

Udgangspunktet er, at ægtefæller skal skrive deres egne renter på egen selvangivelse/årsopgørelse. SKAT tillader dog ægtefæller i én situation at fordele dem, som man lyster – nemlig hvor skatten er neutral, dvs. hvor fordelingen ikke influerer på skatten til SKAT (reglerne om sambeskatning).

SKAT tillader ikke fordeling af renter, hvis den ene ægtefælle f.eks. har skattefritaget lønindkomst herunder DIS.

 

 

Source URL: https://udligningskontoret.dk/2015/12/fradrag-og-kompensation-for-renter/