I årets skatteaftale finder man et nyt pensionsskattefradrag, som er kompensationsberettiget via Udligningskontoret. Det ekstra pensionsfradrag nedsætter den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag), og skatteværdien udgør 26,65%.

Fradraget har den virkning, at søfarende med mere end 15 år til de skal på folkepension, får 8 pct. i fradrag på deres pensionsindbetaling i 2018. Fradraget stiger til 12 pct. i 2020. Det giver en skattelettelse på 1.500 kr. i 2018 og 2.200 kr. i 2020, hvis man indbetaler op til det maksimale fradragsberettigede beløb på 70.000 kr. om året. Er der mindre end 15 år til borgeren når folkepensionsalderen, vil fradraget i 2018 udgøre 20 pct., mens det stiger til 32 pct. i 2020. Ved indbetaling af det maksimale fradragsberettigede beløb giver det en skattelettelse på 3.700 kr. i 2018 og 5.800 kr. i 2020.

Den overenskomstmæssige pensionsindbetaling indgår også i grundlaget, hvorfor det først er muligt for kontoret at kompensere på den Endelige Afregning for 2018.

På SKATs hjemmeside kan man give rådgivere og andre adgang til ens skatteoplysninger, og det er muligt at give Udligningskontoret adgang. Denne løsning vil også åbne op for at udbetale aconto kompensation for det ekstra pensionsfradrag.

(Skatteaftalen blev vedtaget i juni 2018)

 

Udskriv