Ny skatteaftale 2018

by Udligningskontoret | 7. september 2018 13:24

I årets skatteaftale finder man et nyt pensionsskattefradrag, som er kompensationsberettiget via Udligningskontoret. Det ekstra pensionsfradrag nedsætter den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag), og skatteværdien udgør 26,65%.

Fradraget har den virkning, at søfarende med mere end 15 år til de skal på folkepension, får 8 pct. i fradrag på deres pensionsindbetaling i 2018. Fradraget stiger til 12 pct. i 2020. Det giver en skattelettelse på 1.500 kr. i 2018 og 2.200 kr. i 2020, hvis man indbetaler op til det maksimale fradragsberettigede beløb på 70.000 kr. om året. Er der mindre end 15 år til borgeren når folkepensionsalderen, vil fradraget i 2018 udgøre 20 pct., mens det stiger til 32 pct. i 2020. Ved indbetaling af det maksimale fradragsberettigede beløb giver det en skattelettelse på 3.700 kr. i 2018 og 5.800 kr. i 2020.

Den overenskomstmæssige pensionsindbetaling indgår også i grundlaget, hvorfor det først er muligt for kontoret at kompensere på den Endelige Afregning for 2018.

(Skatteaftalen blev vedtaget i juni 2018)

Source URL: https://udligningskontoret.dk/2018/09/ny-skatteaftale-2018/