Som søfarende under DIS får du skattemæssig fordel ved at indbetale til en privat, individuel og fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver. Dette gælder også, hvis du kun sejler en del af året. Det er et krav, at arbejdsgiver indberetter beløbet til Udligningskontoret, idet pensionsordningen ikke indgår i den skattepligtige indkomst på årsopgørelsen. Hvis beløbet ikke bliver indberettet, vil der ikke blive udbetalt kompensation for indbetalingen.

Eksempel (2017):

180 DIS dage; DIS-indkomst 200.000 kr.

185 dage i land; landindkomst efter AM-bidrag 200.000 kr.

På vegne af dig indbetaler DIS-arbejdsgiver 10.000 kr. til en pensionsordning, og du modtager 5.270 kr. i kompensation. Fradragsprocentens størrelse afhænger af bruttoficeringen i Dagpengebekendtgørelsen.

Eksempel (2018):

180 DIS dage; DIS-indkomst 200.000 kr.

185 dage i land; landindkomst efter AM-bidrag 200.000 kr.

På vegne af dig indbetaler DIS-arbejdsgiver 10.000 kr. til en pensionsordning, og du modtager 4.790 kr. i kompensation. Fradragsprocentens størrelse afhænger af bruttoficeringen i Dagpengebekendtgørelsen.

Eksempel (2019):

180 DIS dage; DIS-indkomst 200.000 kr.

185 dage i land; landindkomst efter AM-bidrag 250.000 kr.

På vegne af dig indbetaler DIS-arbejdsgiver 10.000 kr. til en pensionsordning, og du modtager 5.480 kr. i kompensation. Fradragsprocentens størrelse afhænger af bruttoficeringen i Dagpengebekendtgørelsen.

Arbejdsmarkedspensioner er ikke kompensationsgivende, hvilket svarer til “landskattereglerne”. Det gælder både din arbejdsgivers og dine egne bidrag til pensionsordningen.

Udskriv