Du kan anmode om genoptagelse af årsopgørelsen hos Skattestyrelsen

by Udligningskontoret | 19. oktober 2020 12:22

 

 

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal fredag d. 11. september, som kan have betydning for dine skatteberegninger i 2017, 2018 og 2019. Det er nu Skattestyrelsens fortolkning, at den del af lønnen, der medgår til bidrag/præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer, ikke skal udskilles til almindelig beskatning, når arbejdstagerens løn for arbejde om bord på et skib er skattefritaget efter bestemmelserne i sømandsbeskatningslovens §§ 5-8. Vedrører arbejdsgiverens indbetaling af bidrag/præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer såvel DIS-indkomst som anden lønindkomst, er det kun en forholdsmæssig andel af bidrag/præmier, der kan anses for DIS-indkomst.

Styresignalet kan findes her:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297305[1]

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til Skattestyrelsen via: TastSelv eller til Skattestyrelsen:

Fysisk post til:
Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Taleksempel 1; kun DIS-indkomst i indkomståret:

Årsopgørelsen hos SKAT inden styresignalets virkning ovenfor.

DIS-indkomst kr. 360.000 i 365 dage i 2019, gruppelivs- og sundhedsforsikring kr. 2.000, renteudgifter kr. 25.000 og stort DIS-fradrag.

Skat på årsopgørelsen 2019: kr. 200 (bundskat).

Berettiget kompensation på den Endelige Afregning: kr. 7.950.

Styresignalets virkning: Hvis årsopgørelsen hos SKAT genoptages falder skatten til kr. 0, og den berettigede kompensation stiger til kr. 8.500. Overskydende skat udbetales ligesom den øgede kompensation.  

Taleksempel 2; blandet indkomst i indkomståret:

Årsopgørelsen hos SKAT inden styresignalets virkning ovenfor.

DIS-indkomst kr. 300.000 i 300 dage, almindelig lønindkomst kr. 70.000 (efter AM-bidrag), gruppelivs- og sundhedsforsikring kr. 2.000, renteudgifter kr. 25.000 og stort DIS-fradrag. 

Skat på årsopgørelsen 2019: kr. 17.350.

Berettiget kompensation på den Endelige Afregning: kr. 0. Fradragsværdien af renteudgifterne benyttes af SKAT, hvilket fremgår af skatteberegningen på årsopgørelsen. 

Styresignalets virkning: Hvis årsopgørelsen hos SKAT genoptages falder skatten til kr. 16.700. Overskydende skat udbetales.

Det er vores opfattelse, at du kan gøre således, hvis du ønsker at genoptage årsopgørelsen: 

Klik her[2]

Endnotes:
  1. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297305: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297305
  2. Klik her: https://udligningskontoret.dk/wp-content/uploads/2020/11/Nr.-2-Vejledning-genoptagelse-via-blanketmotor-Udligningskontoret.pdf

Source URL: https://udligningskontoret.dk/2020/10/styresignal-11-9-2020/