Omregning iht. dagpengebekendtgørelsen

by Udligningskontoret | 27. januar 2021 10:03

Vores kompensationsberegninger er baseret på det gældende skattesystem, hvor der regnes med bruttoindkomster, og det er derfor nødvendigt at omregne DIS-indkomsterne til en teoretisk bruttoindkomst inden beregning af kompensation, da det er størrelsen af bruttoindkomsten/den personlige indkomst, der afgør, om der skal gives kompensation for topskatten. Fradrag i den personlige indkomst er f.eks. private pensionsordninger og underskud af selvstændig virksomhed.

Ved omregningen benytter vi dagpengebekendtgørelsen:

2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166548#Bil1[1]

2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176196[2]

2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185395[3]

2018: https://https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196901[4] (Se kapitel 6)

2019: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186[5] (se kapital 6)

2020: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=212279[6] (se kapital 6)

2021: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186[7] (se kapital 6)

Det skal bemærkes, at SKAT ikke foretager en omregning på forskuds- og årsopgørelser.

Eksempel 1:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2020 udgør 360.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 3.800 kr. i kompensation.

Eksempel 2:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2020 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.200 kr. i kompensation.

Eksempel 3:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2020 udgør 300.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 3.800 kr. i kompensation.

Eksempel 4:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2020 udgør 400.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.200 kr. i kompensation.

Kompensationsprocenterne for negativ kapitalindkomst f.eks. renteudgifter og ligningsmæssige fradrag f.eks. børnepenge og håndværkerfradrag bliver ikke påvirket af omregningen ovenfor.

Endnotes:
  1. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166548#Bil1: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166548#Bil1
  2. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176196: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176196
  3. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185395: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185395
  4. https://https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196901: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196901
  5. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186
  6. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=212279: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212279
  7. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9012

Source URL: https://udligningskontoret.dk/2021/01/omregning-iht-dagpengebekendtgoerelsen/