Endelige Afregninger

by Udligningskontoret | 28. oktober 2021 08:44

Endelige Afregninger for 2021

Første kørsel er klar d. 1. august 2022.

Endelige Afregninger for 2020

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 26. juli, og der blev overført til NemKonto samme dag. Der overføres til cpr-nr. 

Anden kørsel blev udsendt i uge 38, og der blev overført til Nemkonto i samme uge. 

Tredje kørsel blev udsendt d. 28. oktober, og der blev overført til Nemkonto samme dag. 

Næste kørsel er klar d. 1. marts 2022.

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Vejledning Endelig Afregning 2020[1]

Endelige Afregninger for 2019

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 30. juli 2020, og der blev overført til NemKonto umiddelbart efter. Der overføres til et cpr-nr. og ikke et kontonr.

Anden kørsel blev udsendt i uge 44 (2020), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 8, og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Fjerde kørsel blev udsendt d. 28. oktober, og der blev overført til Nemkonto samme dag.

Næste kørsel er klar d. 1. november 2022.

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Vejledning Endelig Afregning 2019[2]

Endelige Afregninger for 2018

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 1. august 2019, og der blev overført til NemKonto umiddelbart efter. Der overføres til et cpr-nr. og ikke et kontonr.

Anden kørsel blev udsendt i uge 40 (2019), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 45 (2019), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Fjerde kørsel blev udsendt i uge 9( 2020), og der blev overført til Nemkonto i samme uge. Se mere på Min Side.

Femte kørsel blev udsendt i uge 44 (2020), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Sjette kørsel blev udsendt d. 28. oktober, og der blev overført til Nemkonto samme dag.

Næste kørsel er klar d. 1. november 2022.

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Endelig Afregning 2018[3]

Endelige Afregninger for 2017

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 1. august 2018, og der blev overført til NemKonto umiddelbart efter.

Anden kørsel blev udsendt i uge 39 (2018), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 44 (2018), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Fjerde kørsel blev udsendt i uge 11 (2019), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Femte kørsel blev udsendt i uge 45 (2019), og der blev overført til Nemkonto i samme uge. Se mere på Min Side.

Sjette kørsel blev udsendt i uge 44 (2020), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Syvende kørsel blev udsendt d. 28. oktober, og der blev overført til Nemkonto samme dag.

2017 indhenter vi ikke igen, da indkomståret er forældet. 

Bemærk: Har du udenlandsk indkomst eller modtaget et DIS-indkomst gratiale, har vi brug for, at du sender årsopgørelsen til os. Gerne i PDF-format.

Vejledning Endelig Afregning 2017[4]

Endelige Afregninger for 2016

Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt i uge 30 (2017), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Anden kørsel blev udsendt i uge 39 (2017), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Tredje kørsel blev udsendt i uge 46 (2017), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

Fjerde kørsel blev udsendt i uge 11 (2018), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Femte kørsel blev udsendt i uge 44 (2018), og der blev overført til NemKonto i samme uge.

Sjette kørsel blev udsendt i uge 45 (2019), og der blev overført til Nemkonto i samme uge. Se mere på Min Side.

Syvende kørsel blev udsendt i uge 44 (2020), og der blev overført til Nemkonto i samme uge.

2016 indhenter vi ikke igen, da indkomståret er forældet. 

Vejledning Endelig Afregning 2016[5]

Ny Endelig Afregning?

Du vil kun modtage en ny Endelige Afregning, hvis du har fået en ny årsopgørelse hos SKAT, som direkte påvirker vores kompensationsberegning eller, hvis du har bedt om genoptagelse af gamle indkomstår f.eks. pga. udenlandsk indkomst, har selvangivet glemte fradrag på årsopgørelsen eller har fået afgjort en klagesag hos SKAT.

Kontrol af SKATs årsopgørelse

Den søfarende skal være opmærksom på, at den årsopgørelse, de modtager fra SKAT, danner grundlag for vores opgørelse af Endelig Afregning af kompensation; hvorfor det derfor er vigtigt, at den søfarende kontrollerer SKATs årsopgørelse så tidligt som muligt.

Ved kontrol af årsopgørelsen fra SKAT, skal den søfarende være opmærksom på, at SKAT ikke har kendskab til eller fuld viden om alle indtægter og fradrag, og at der ikke overføres tal fra en forskudsopgørelse til en årsopgørelse. Der kan særligt gøres opmærksom på følgende:

Det er fra og med 2013 ikke længere muligt at indbetale til kapitalpensioner; og den nye pensionstype med navnet alderspension er ikke fradragsberettiget hos SKAT, hvorfor der ikke gives kompensation. Dette skyldes at udbetalingen er skattefri.

Vi kan også henvise til SKATs information om beskatning af søfolk i deres juridiske vejledning – afsnit C.A.3.4.6. Vejledningen kan du finde på SKATs hjemmeside under “Jura”.

Forældede indkomstår

På nuværende tidspunkt er indkomstår før 2018 forældede, og vi følger forældelsesreglerne i skatteretten.

Indhentelse af data (årsopgørelser) hos SKAT

Vi indhentede data hos SKAT til beregning af Endelige Afregninger på følgende tidspunkter af 2022:

Indkomståret 2021: ultimo juni, primo september og medio oktober

Indkomståret 2020: ultimo februar og medio oktober

Indkomståret 2019: medio oktober

Indkomståret 2018: medio oktober.

Vi indhenter data hos SKAT til beregning af Endelige Afregninger på følgende tidspunkter af 2021:

Indkomståret 2020: ultimo juni, primo september og medio oktober

Indkomståret 2019: ultimo februar og medio oktober

Indkomståret 2018: medio oktober

Indkomståret 2017: medio oktober.

Endnotes:
  1. Vejledning Endelig Afregning 2020: https://www.udligningskontoret.dk/wp-content/uploads/2021/07/Vejl-EA2020-.pdf
  2. Vejledning Endelig Afregning 2019: https://udligningskontoret.dk/wp-content/uploads/2020/06/Vejledning-Endelig-Afregning-2019.pdf
  3. Endelig Afregning 2018: https://udligningskontoret.dk/wp-content/uploads/2019/07/Vejl-EA2018-1-1.pdf
  4. Vejledning Endelig Afregning 2017: https://udligningskontoret.dk/wp-content/uploads/2018/03/Vejledning-Endelig-Afregning-2017-1.pdf
  5. Vejledning Endelig Afregning 2016: https://udligningskontoret.dk/wp-content/uploads/2017/07/Vejl-EA2016-1.pdf

Source URL: https://udligningskontoret.dk/2021/10/endelig-afregning/