Vores kompensationsberegninger er baseret på det gældende skattesystem, hvor der regnes med bruttoindkomster, og det er derfor nødvendigt at omregne DIS-indkomsterne til en teoretisk bruttoindkomst inden beregning af kompensation, da det er størrelsen af bruttoindkomsten/den personlige indkomst, der afgør, om der skal gives kompensation for topskatten. Fradrag i den personlige indkomst er f.eks. private pensionsordninger og underskud af selvstændig virksomhed.

Ved omregningen benytter vi dagpengebekendtgørelsen:

2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166548#Bil1

2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176196

2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185395

2018: https://https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196901 (Se kapitel 6)

2019: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapital 6)

2020: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=212279 (se kapital 6)

2021: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=206186 (se kapital 6)

2022: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9985 (se kapital 6)

Det skal bemærkes, at SKAT ikke foretager en omregning på forskuds- og årsopgørelser.

Eksempel 1:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2021 udgør 360.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 2:

Uden for begrænset fart (anden fart): DIS-indkomst for hele året 2021 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Eksempel 3:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2022 udgør 300.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 4.000 kr. i kompensation.

Eksempel 4:

Begrænset fart: DIS-indkomst for hele året 2022 udgør 450.000 kr. og ingen anden personlig indkomst, privat ratepensionsindbetaling 10.000 kr. = 5.500 kr. i kompensation.

Kompensationsprocenterne for negativ kapitalindkomst f.eks. renteudgifter og ligningsmæssige fradrag f.eks. børnepenge og håndværkerfradrag bliver ikke påvirket af omregningen ovenfor.

Udskriv