Ny skatteaftale 2018

I årets skatteaftale finder man et nyt pensionsskattefradrag, som er kompensationsberettiget via Udligningskontoret. Det ekstra pensionsfradrag nedsætter den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag), og skatteværdien udgør 26,65%....

Nyansat under DIS?

Hvis du får ansættelse under DIS, er DIS-indkomsten iht. lovgivningen fritaget for beskatning. DIS-indkomsten skal stadig medgå på SKATs forskuds- og årsopgørelse, og i selve skatteberegningen sker der en lempelse altså nedsættelse af skatten. Indkomst-/skatteåret går...

Fradrag og kompensation for renter

Hos SKAT får du automatisk fradrag for: Renter for banklån Renter og bidrag for realkreditlån Renter for forbrugslån hos finansieringsselskab Renter på en kontokortordning. Overfor SKAT skal du selv skrive disse renteudgifter på årsopgørelsen for at få fradrag og...