Begæring om udstedelse af kompensation

Begæring for 2022: Én årlig udbetaling baseret på SKATs årsopgørelse: Der skal blot sendes en tom digital begæring. Altså opret begæring 2022 og klik på send nederst (Min Side). A conto kompensation i juni måned: Begæringen skal udfyldes, sendes og være modtaget...

Endelige Afregninger

Endelige Afregninger for 2021 Første kørsel er klar d. 1. august 2022. Endelige Afregninger for 2020 Første kørsel af Endelige Afregninger blev udsendt d. 26. juli 2021, og der blev overført til NemKonto samme dag. Der overføres til cpr-nr.  Anden kørsel blev udsendt...

OBS: DIS og pension

Som søfarende under DIS får du skattemæssig fordel ved at indbetale til en privat, individuel og fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver. Dette gælder også, hvis du kun sejler en del af året. Det er et krav, at arbejdsgiver indberetter beløbet til...