Generel orientering

MIN SIDE – digital registrering

MIN SIDE er en personlig side, hvor du ved brug af NemID har adgang til at oprette en aktuel begæring for 2021, du kan se til gamle begæringer om udstedelse af kompensation, du kan se ikke forældede Endelige Afregninger, og du kan ændre arbejdsgiver plus flere andre...

læs mere

OBS: DIS og pension

Som søfarende under DIS får du skattemæssig fordel ved at indbetale til en privat, individuel og fradragsberettiget pensionsordning gennem arbejdsgiver. Dette gælder også, hvis du kun sejler en del af året. Det er et krav, at arbejdsgiver indberetter beløbet til...

læs mere

Orientering om DIS og kompensation

1. Indledende om DIS 2. DIS hyren indeholder 3. To hovedsituationer: "Kun DIS-indkomst" eller "DIS-indkomst og anden positiv personlig indkomst" 4. Kompensation 5. Eksempler på fradrag der berettiger til kompensation 6. Arbejdsgangen vedrørende kompensation...

læs mere

Omregning iht. dagpengebekendtgørelsen

Vores kompensationsberegninger er baseret på det gældende skattesystem, hvor der regnes med bruttoindkomster, og det er derfor nødvendigt at omregne DIS-indkomsterne til en teoretisk bruttoindkomst inden beregning af kompensation, da det er størrelsen af...

læs mere

Skattestyrelsen har genoptaget leverancen af nødvendig data

Vi er klar med nye Endelige Afregninger for indkomstårene 2016, 2017, 2018 og 2019 d. 29. oktober; altså er det kun 2019, der er forsinket. Det er først muligt for os at svare på spørgsmål om ind- og udbetalinger efter d. 1. november. Overførsel sker for alle år...

læs mere

Rentestøttebrev – færinger og TAKS

For DIS-søfarende bosiddende på Færøerne gælder, at de skal vælge, om de vil modtage rentestøtte fra TAKS eller kompensation fra Udligningskontoret. De søfarende der ønsker at modtage rentestøtte, og derved fravælger kompensation fra Udligningskontoret,...

læs mere

Ny skatteaftale 2018

I årets skatteaftale finder man et nyt pensionsskattefradrag, som er kompensationsberettiget via Udligningskontoret. Det ekstra pensionsfradrag nedsætter den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag), og skatteværdien udgør 26,65%....

læs mere

Kan du fortsat ikke finde det du søger?

Stil os et spørgsmål under sektionen “Skriv til os” og vi vil behandle din forespørgsel hurtigst muligt.